Η ARI Greek Antipasti Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων Antipasti στην Ευρώπη. Η εξαγωγική της δραστηριότητα φτάνει το 100% της παραγωγής της, και τα προϊόντα της διανέμονται σε περισσότερες από 25 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ομάδα μας μεγαλώνει συνεχώς και αναζητούμε νέους συνεργάτες για τις παρακάτω θέσεις.

Διαθέσιμες Θέσεις

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν:

 • Έχεις προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Παραγωγής
 • Έχεις εμπειρία σε Βιομηχανία τροφίμων, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτητο

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, θέληση για εξέλιξη, δίνεις έμφαση στη λεπτομέρεια και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές με βάση τα προσόντα
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Πλήρη απασχόληση
 • Δωρεάν μεταφορά με Υπηρεσιακό Λεωφορείο

Κάνε την αίτηση σου τώρα, στέλνοντας το βιογραφικό σου σημείωμα στο αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

Ίσες Ευκαιρίες:

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Η θέση:

Είσαι το επόμενο μέλος της ομάδας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Μαζί θα πάμε ένα βήμα παρακάτω και θα ασχοληθούμε με όλες τις βασικές λειτουργίες του τμήματος. Η συνδρομή σου είναι εξίσου σημαντική με αυτήν της υπόλοιπης ομάδας!

Πως μοιάζει η καθημερινότητά σου:

 • Συμμετέχεις στην καταχώρηση και τήρηση αρχείου με όλες τις συνταγές των προϊόντων
 • Συμμετέχεις στην προετοιμασία των δειγμάτων βάση προδιαγραφών
 • Συμμετέχεις στην αποστολή των δειγμάτων και παρακολούθηση τους μέχρι την παραλαβή από τον πελάτη
 • Συμμετέχεις στη δημιουργία νέων προϊόντων

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν:

 • Είσαι φοιτητής τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Χημικών ή Χημικών Μηχανικών
 • Χειρίζεσαι άψογα τους Η/Υ
 • Γνωρίζεις άριστα Αγγλικά

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, δίψα για μάθηση, και αναγνωρίζεις τα προτερήματα της ομαδικής εργασίας.

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Πλήρη απασχόληση

Κάνε την αίτηση σου τώρα, στέλνοντας το βιογραφικό σου σημείωμα στο αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

Ίσες Ευκαιρίες:

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Η θέση:

Φροντίζεις καθημερινά για την καταγραφή και καταχώρηση των ροών της παραγωγικής διαδικασίας, τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες και τα ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου. Παρακολουθείς και καταχωρείς τα δεδομένα στην πλατφόρμα SAP και τηρείς όλα τα απαραίτητα αρχεία της Μονάδας.

Πως μοιάζει η καθημερινότητά σου:

 • Παραλαμβάνεις και ελέγχεις τις Α Ύλες
 • Εκδίδεις ετικέτες, δελτία αποστολής και έντυπα ποσοτικής παραλαβής για τις παραγγελίες
 • Συμμετέχεις στη μεταφορά υλών μεταξύ των δύο μονάδων της εταιρείας και καταχωρείς τα δεδομένα στο SAP
 • Ελέγχεις τα αποθέματα των προϊόντων
 • Δημιουργείς αναφορές για την παρακολούθηση της παραγωγικής αποδοτικότητας της Μονάδας
 • Συμμετέχεις στη μηνιαία απογραφή του τμήματος Προμηθειών

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν:

 • Είσαι απόφοιτος τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Έχεις προϋηπηρεσία σε αντίστοιχη θέση χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο
 • Έχεις γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office
 • Έχεις γνώσεις χειρισμού ERP προγραμμάτων (Ιδανικά στο SAP)
 • Γνωρίζεις Αγγλικά, ιδανικά γνωρίζεις και Γερμανικά χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο  

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, θέληση για εξέλιξη, δίνεις έμφαση στη λεπτομέρεια, και αναγνωρίζεις τα προτερήματα της ομαδικής εργασίας.

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές με βάση τα προσόντα
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Πλήρη απασχόληση

Κάνε την αίτηση σου τώρα, στέλνοντας το βιογραφικό σου σημείωμα στο αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

Ίσες Ευκαιρίες:

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Γίνε το επόμενο μέλος της ομάδας μας, και μοιράσου το ίδιο πάθος για εξέλιξη με εμάς.

Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου πορεία ως Engineering Trainee στην ARI Greek Antipasti;

Η ARI Greek Antipasti A.E. επενδύει ενεργά στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη της νέας γενιάς. Η συμμετοχή σου στα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό περιβάλλον, θα σε βοηθήσει να δεις, να μάθεις και να εξελιχθείς. Θα λάβεις την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση, που θα σου επιτρέψει να ξεδιπλώσεις τον καλύτερό σου εαυτό και να αναδείξεις τις ικανότητές σου.

Το πρόγραμμά μας διαρκεί 2 χρόνια, και σε αυτό το διάστημα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Τεχνικής Διεύθυνσης θα σου δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσεις όλα το φάσμα των αρμοδιοτήτων του τμήματος, καθώς και μέρος των διαδικασιών της παραγωγής. Από την πρώτη μέρα θα αποτελέσεις αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και θα συμμετέχεις ενεργά σε όλα τα τεχνικά ζητήματα καθώς και στα έργα επέκτασης των υποδομών της εταιρείας. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να εκπαιδευτείς ως Χειριστής Μηχανών σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της εταιρίας, και θα συμμετέχεις καθημερινά στην επίλυση των μηχανολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Στόχος μας είναι στο τέλος της εκπαίδευσής σου, έχοντας πλέον την απαραίτητη εμπειρία, να ενταχθείς και επίσημα στην ομάδα της τεχνικής διεύθυνσης.

Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το διάστημα της εκπαίδευσής σου. Γι’ αυτόν το λόγο θα θέσουμε μαζί φιλόδοξους, αλλά συγχρόνως εφικτούς στόχους. Με τη βοήθεια της ομάδας μας, και με συνεχή ανατροφοδότηση, θα σε βοηθήσουμε να πετύχεις κάθε έναν από αυτούς.

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν:

 • Είσαι απόφοιτος τμήματος Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων Μηχανικών ή Αυτοματιστών
 • Είσαι στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής σου καριέρας
 • Γνωρίζεις άριστα Αγγλικά
 • Έχεις ολοκληρώσει τη στρατιωτική σου θητεία (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται)

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, θέληση για εξέλιξη, δίνεις έμφαση στη λεπτομέρεια, και αναγνωρίζεις τα προτερήματα της ομαδικής εργασίας.

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές με βάση τα προσόντα
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Πλήρη απασχόληση

Κάνε την αίτηση σου τώρα, στέλνοντας το βιογραφικό σου σημείωμα στο αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

Ίσες Ευκαιρίες:

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Η θέση:

Προσλήψεις, αποχωρήσεις, άδειες, μισθοδοσία: όλα περνούν από τα χέρια σου! Είσαι ο άνθρωπος που ασχολείται με όλα τα εργασιακά ζητήματα, σε συνεργασία πάντα με την υπόλοιπη ομάδα του λογιστηρίου.

Πως μοιάζει η καθημερινότητά σου:

 • Συμμετέχεις ενεργά στις μισθολογικές διαδικασίες της επιχείρησης
 • Καταχωρείς προσλήψεις, αποχωρήσεις, άδειες και ασθένειες εργαζομένων
 • Παρακολουθείς και ελέγχεις τα προγράμματα εργασίας
 • Ενημερώνεσαι συνεχώς γύρω από τα νέα εργασιακά θέματα και συμμετέχεις στη διαχείρισή τους
 • Επικοινωνείς με δημόσιες υπηρεσίες για την επίλυση ζητημάτων (ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ)

 

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν:

 • Είσαι απόφοιτος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχης σχολής
 • Έχεις προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ή σε λογιστικό γραφείο
 • Έχεις γνώσεις σε προγράμματα μισθοδοσίας (ιδανικά στο πρόγραμμα Pylon της Epsilon Net)
 • Έχεις γνώσεις γύρω από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, θέληση για εξέλιξη, δίνεις έμφαση στη λεπτομέρεια, και αναγνωρίζεις τα προτερήματα της ομαδικής εργασίας.

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές με βάση τα προσόντα
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Πλήρη απασχόληση

Γίνε κι εσύ μέλος μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης ομάδας, κάνοντας την αίτησή σου τώρα!

 

Ίσες Ευκαιρίες:

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση ανάλογη των προσόντων σας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο .