Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ARI AE
Δραστηριότητα: Εμπορία και συσκευασία Τροφίμων
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ Λακκώματος – Χαλκιδική
ΤΚ: 63080
ΤΘ: 303
ΑΦΜ: 099774239
ΔΟΥ: Ν. Μουδανιών
Τηλέφωνο: 2399020127
Fax: 2399020129
Email: